Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi EKOLAND powstało ze szlachetnej idei, by produkować - nie niszcząc ziemi, żywić - nie szkodząc konsumentom. Obecnie, gdy w Polsce obowiązuje już prawo unijne dotyczące rolnictwa ekologicznego, Stowarzyszenie koncentruje się na działaniach promujących żywność ekologiczną oraz ułatwianiu komunikacji na linii rolnik-przetwórca-konsument.

Istniejemy już 20 lat. Specjaliści uważają, że za początek polskiego ruchu rolników ekologicznych należy uznać kurs rolnictwa biodynamicznego prowadzony w styczniu 1984 roku w Warszawie przez dr Christiana Wistinghausena ze związku Demeter . Kolejne kursy odbyły się w lutym 1985 roku (Jachranka koło Warszawy ), w lutym 1987 roku (Chełm Lubelski), w czerwcu  1988 (Przysiek k. Torunia, gdzie zrodziła się myśl powstania organizacji). Decyzja w tej sprawie zapadła podczas kolejnego ogólnokrajowego kursu zorganizowanego w 1989 roku. Wtedy to powołane zostało Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi  EKOLAND.  Oprócz rolników niebagatelną rolę w powstanie i organizację Stowarzyszenia odegrało środowisko akademickie tj. wspomniany wcześniej prof. M. Górny oraz cytowani w niniejszej pracy Sołtysiak i Tyburski. Warto nadmienić, że jego głównymi celami było propagowanie metod ekologicznych wśród rolników, organizowanie szkoleń i kursów. Następnym etapem działalności EKOLAND-u było opracowanie kryteriów rolnictwa ekologicznego. Oparte one były na bazie zaleceń IFOAM-u, (Międzynarodowej Federacji Rolnictwa Ekologicznego), Były one podobnie jak kryteria wspólnot europejskich, lecz w wielu kwestiach były bardziej od nich rygorystyczne. EKOLAND w początkowej fazie swej działalności był także jednostką Certyfikującą. Do 1996 przy EKOLAND-zie działały ośrodki informacyjne dla rolników. Zlikwidowano je w 1996 roku. Żaden z nich nie znajdował się w regionie zachodniopomorskim. EKOLAND zajmował się też wydawaniem publikacji i broszur dotyczących rolnictwa ekologicznego. Członkowie Stowarzyszenia otrzymywali nieodpłatne biuletyny drogą pocztową, aczkolwiek pod warunkiem opłacenia składki członkowskiej. Publikacje owe służyły nie tylko jako źródło wiedzy ściśle związanej z pracą na roli, ale także stanowiły łamy w których rolnicy mogli opowiedzieć o sobie , wymienić się informacjami.

Nasz oddział powstał w 2005 roku. Początkowo swoją siedzibę mieliśmy w Barzkowicach przy Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, Obecnie nasza siedziba mieści się w Świdwinie.

Naszym zadaniem jest tworzenie organizacji, która służy wymianie wiedzy, poglądów i doświadczeń między członkami naszego Stowarzyszenia. Dzięki temu, że jesteśmy razem możemy skuteczniej wpływać na różne instytucje (a jest ich w rolnictwie wiele) w sprawach istotnych dla każdego ekologicznego rolnika. Razem możemy więcej zdziałać niż indywidualnie każdy z nas. Organizujemy regularnie kiermasze i spotkania z konsumentami, a także konferencje. Jesteśmy członkiem koalicji Polska Wolna od GMO. Więcej o nas można przeczytać w pozostałych działach niniejszej witryny. Zachęcamy wszystkich Państwa do stałej lektury naszej witryny, a także do wstąpienia w szeregi naszego Stowarzyszenia.  

Nowości


Archiwum