Agro News o GMO

26-01-2012
Redakcja portalu Agro News opublikowała materiał dotyczący GMO. Zapraszamy do zapoznania się z tym tekstem.
Nie chcą nasion GMO na własny użytek

O uzupełnienie tekstu projektu Ustawy o nasiennictwie o przepisy zakazujące sprowadzania nasion roślin GMO na własny użytek zaapelowała do Prezydenta Bronisława Komorowskiego Koalicja Polska Wolna Od GMO.
Władze Koalicji przypominają, że o wprowadzenie tych zmian w ustawie prosiły głowę państwa już w lipcu, ale propozycji tej prezydent nie uwzględnił w swoim projekcie.
– Propozycja wprowadzenia poprawek (uzgodnionych z opozycją w trakcie debaty sejmowej nad próbą nowelizacji ustawy o nasiennictwie w 2011 r.) została zignorowana przez Kancelarię Prezydenta RP.  Efektem tego jest pominięcie istotnych zapisów w obecnym przedłożeniu, co umożliwi dalsze naruszanie zakazów obrotu przez dystrybutorów nasion GMO penetrujących polski rynek rolny – czytamy w liście do Prezydenta.
Zdaniem Koalicji przedłożony przez prezydenta projekt ustawy o nasiennictwie sprowadza się jedynie do przywrócenia stanu prawnego istniejącego przed zawetowaną w 2011 roku próbą rządowej nowelizacji tej ustawy polegającej m.in. na usunięciu zapisów o zakazie obrotu i wpisywania do rejestru odmian roślin GMO. 
– Ustawa w wersji przedłożonej przez Prezydenta RP przywraca przepisy o zakazie wpisu do rejestru i wprowadzania do obrotu nasion odmian roślin GMO na terytorium RP, jednak brak niezbędnych zmian definicji „obrotu” umożliwia omijanie tego zakazu i sprowadzanie nasion roślin GMO na tzw. „własny użytek” przez plantatorów transgenicznej kukurydzy MON810 powiązanych z koncernami biotechnologicznymi. W tej sytuacji prezydencki projekt jest obciążony istotną wadą, która wbrew intencji Autora uniemożliwi egzekwowanie zakazu upraw roślin GMO na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – czytamy w liście do prezydenta.
Autorzy listu wytykają prezydentowi, że obecny projekt ustawy powstał bez żadnych konsultacji ze środowiskami przeciwników GMO. 
Koalicjantów niepokoją także utrzymane w obecnym projekcie zapisy dotyczące ograniczenia dostępu do nasion regionalnych oraz rezygnacja z opinii Komisji do spraw rejestracji odmian na rzecz jednoosobowej decyzji Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych. 
– Utrzymanie puli genowej (resztek) polskich odmian roślin uprawnych i zabezpieczenie dostępu do rodzinnego materiału siewnego leży bowiem w strategicznym interesie narodowym, ze względu na konieczność zapewnienia suwerenności żywieniowej Polski – przekonują przeciwnicy GMO.
List podpisali: Paweł Połanecki, niezależny ekspert, Jadwiga Łopata, laureatka Nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel), Sir Julian Rose, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi, Anna Szmelcer, prezes Stowarzyszenia „Polska wolna od GMO”, dr inż. Roman Andrzej Śniady 
List trafił także do wiadomości Ewy Kopacz, Marszałka Sejmu, Bogdana Borusewicza, Marszałka Senatu, Krzysztofa Jurgiela z Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Sejm RP oraz do Jerzego Chróścikowskiego, przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Senat RP.
Koalicja „POLSKA WOLNA OD GMO” zrzesza przeszło 420 podmiotów, w tym wiele organizacji. 
Kamila SzałajRedakcja AgroNews www.agronews.com.pl,
 

Nowości


Archiwum