Po wecie Prezydenta

25-08-2011

Pan Prezydent zawetował ustawę o nasiennictwie mimo tego, że nie dał wiary ani prof. Rembiałkowskiej  ani prof. Lisowskiej, które ostrzegały go, że żywność GMO może okazać się groźna dla zdrowia ludzi.

Pomijając powody prezydenckiego weta, dzięki odrzuceniu ustawy, wciąż mamy jeszcze obowiązujący zakaz wpisywania do krajowych rejestrów odmian roślin zmodyfikowanych genetycznie i zakaz obrotu tymi nasionami. Niestety to nie zabezpiecza Polski przed inwazją upraw GMO i ogólnemu zanieczyszczeniu pól i zbiorów. Musimy domagać się wprowadzenia zakazu upraw dwóch zmodyfikowanych roślin dopuszczonych do wysiewów  w UE; to jest kukurydzy MON 810 i ziemniaka Amflora.

Obecna sytuacja prawna w odniesieniu do upraw GMO jest  niejasna. Interpretacja obowiązujących przepisów stwarza trudności nie tylko dla rolników , ale też dla członków Rządu. Zupełnie inaczej rozumie ustawę o GMO Ministerstwo Środowiska, które utrzymuje , że nie ma regulacji prawnych jeśli chodzi o komercyjne uprawy GMO , a inaczej Minister Rolnictwa, który z całą stanowczością twierdzi , że Polska ma zakaz tych upraw. Można podejrzewać , że bałagan prawny jest na rękę tym, którzy chcą tylnymi drzwiami wprowadzić do Polski GMO i przejąć  kontrolę nad produkcją żywności.

Nie dajmy się zmanipulować i domagajmy się natychmiastowego wprowadzenia zakazu upraw GMO. Tylko razem możemy wygrać batalię o Polskę wolną od GMO i uratować polskie rolnictwo i dobrą żywność.

Zachodniopomorski Oddział Stowarzyszenia Ekoland
Nowości


Archiwum