Produkujemy z troską o przyrodę, 
                  żywimy dbając o ludzkie zdrowie 

Seminarium w Rekowie

15-06-2011

W dniach 4-5 czerwca 2011 r. odbyło się zorganizowane przez Zarząd Główny Seminarium dla rolników ekologicznych w Rekowie koło Koszalina. 

Tematem Seminarium były „Działania w ramach PROW 2007-2013 a  rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce”. Wzięło w nim udział kilkadziesiąt osób. W pierwszym dniu swoje wykłady mieli przedstawiciele koszalińskiego Sanepidu i Powiatowego Inspektoratu Weterynarii również z Koszalina. Lekarze weterynarii przybliżyli uczestnikom Seminarium Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej i Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej. Po ich prezentacji odbyła się żywa dyskusja dotycząca poruszanych tematów.

Przedstawiciel Sanepidu, pan Jacek Bąk, zrezygnował z tradycyjnej formy przekazu informacji, jaką jest prezentacja, ale skupił się na udzielaniu odpowiedzi na pytania zadawane przez rolników, które w głównej mierze dotyczyły przepisów higieny dla produkcji podstawowej i powiązanych działań, co wynika z Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r sprawie higieny środków spożywczych. Uczestnicy uzyskali odpowiedzi na wiele nurtujących ich pytań i byli bardzo zadowoleni ze spotkania z panem Jackiem.

Tego samego dnia wszyscy zainteresowani mogli w praktyce nauczyć się, jak przygotowuje się wnioski o pomoc i płatność w działaniu - „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”. Warsztaty praktyczne prowadziła pani Edyta Jaroszewska-Nowak.

Kolejny dzień to wykłady i dyskusja na temat efektów realizacji PROW 2007-2013 i jego wpływ na rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce i zasięgnięcie wiedzy o zasadach i warunkach korzystania z pomocy finansowej. Na koniec uczestnicy zwiedzali gospodarstwo ekologiczne, w którym odbywało się Seminarium.

Z Seminarium z pewnością wszyscy wynieśli wiele cennych i ważnych informacji.

Nowości


Archiwum