Seminarium

28-05-2011

4-5 czerwca Zarząd Główny organizuje Seminarium dla rolników ekologicznych w Rekowie koło Koszalina.W załączniku program.
Zgłoszenia do 28 czerwca.Tel.609645386 lub 94361158.
Serdecznie zapraszamy.
 

PROGRAM SEMINARIUM: „Działania w ramach PROW 2007-2013 a  rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce”

Dzień pierwszy

9.00-10.00  Rejestracja uczestników

10.00-10.15    Powitanie i przedstawienie zaproszonych gości, informacja na temat  programu Seminarium-Danuta Pilarska

10.15-11.00  Efekty realizacji PROW 2007-2013 i jego wpływ na rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce –mgr inż. Danuta Ankutowicz

11.00-11.30 Przerwa kawowa

11.30-12.15  Działanie „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” –zasady i warunki korzystania z pomocy finansowej-mgr inż. Danuta Ankutowicz

12.15-13.00 Warsztaty praktyczne –przygotowanie wniosków o pomoc i płatność w działaniu „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”- mgr inż. Edyta Jaroszewska-Nowak

13.00-13.45 Przetwórstwo ekologiczne –zasady, szanse i zagrożenia dla jego rozwoju w ramach działań PROW 2007-2013…–Przedstawiciel SANEPIDu

13.45-14.15 Dyskusja i pytania dotyczące zasad sprzedaży bezpośredniej

15.00-16.00   Obiad z produktów ekologicznych

16.00-16.45  Zasady działalności lokalnej, marginalnej i ograniczonej  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi -Powiatowy lekarz Weterynarii

16.45-18.00 Dyskusja i pytania dotyczące rozporządzenia o działalności lokalnej, marginalnej i ograniczonej.

 19.00  Kolacja i spacer

Dzień drugi

8.30 Śniadanie

10.00-10.45 Zagrożenia dla rolnictwa ekologicznego w Polsce – podsumowanie wdrażania PROW 2007-2013 -mgr inż. Edyta Jaroszewska-Nowak

10.45-11.30  Moje doświadczenia w realizacji pakietów rolno-środowiskowych –ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych w gospodarstwie w Rekowie –Jan Ciesiecki

11.30-14.30 Zwiedzanie gospodarstwa ekologicznego-połączenie działalności agroturystycznej z produkcją żywności wysokiej jakości.-Agnieszka Ciesiecka

15.00     Obiad

16. 00  Odjazd uczestników

Nowości


Archiwum