Produkujemy z troską o przyrodę, 
                  żywimy dbając o ludzkie zdrowie 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) Nr 834/2007 w ekologicznej produkcji roślinnej żyzność i aktywność biologiczna gleby utrzymywana jest poprzez stosowanie płodozmianu z udziałem roślin motylkowatych oraz maksymalne wykorzystanie nawozów naturalnych i organicznych powstających w gospodarstwie. W przypadku, kiedy zabiegi te nie zapewniają osiągnięcia lub poprawy żyzności gleby dozwolone jest stosowanie nawozów i środków poprawiających właściwości gleby zawartych w zamkniętym wykazie, dopuszczonych do obrotu zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym państwie członkowskim. 
W rolnictwie ekologicznym dopuszczone jest stosowanie nawozów mineralnych niepochodzących z syntezy chemicznej o niskim stopniu rozpuszczalności i koncentracji składnika pokarmowego. Nie zezwala się na stosowanie mineralnych nawozów azotowych.

WYKAZ NAWOZÓW

WYKAZ ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN


W rolnictwie ekologicznym należy stosować przede wszystkim materiał siewny i nasadzeniowy wyprodukowany metodami ekologicznymi.


WYKAZ NASION EKOLOGICZNYCH 


PASZE EKO


Doniczki torfowe są przydatne do robienia rozsady roślin ciepłolubnych.
 


Nowości


Archiwum