Produkujemy z troską o przyrodę, 
                  żywimy dbając o ludzkie zdrowie 

Popieramy działkowców

27-06-2012

POPARCIE PROTESTU DLA POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW W OBRONIE USTAWY O RODZINNYCH OGRODACH DZIAŁKOWYCH

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie „Ekoland” przyłącza się do protestu działkowców. Celem protestu jest wstrzymanie planowanego na dzień 28 czerwca uchylenia Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych przed Trybunałem Konstytucyjnym.           Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 2005 r. zapewnia działkowcom szereg fundamentalnych praw, dzięki którym mogą bezpiecznie korzystać ze swoich działek.
Stowarzyszenie w pełni popiera protest działkowców. 
Z poważaniem                                                                                      Zarząd Stowarzyszenia Ekoland
Nowości


Archiwum