Produkujemy z troską o przyrodę, 
                  żywimy dbając o ludzkie zdrowie 

Protest rolników

16-06-2012
Postulatów jest kilkanaście i przede wszystkim dotyczą one obrotu ziemią,wieku emerytalnego, zapowiedzi wprowadzenia rachunkowości i zmian w systemie podatkowym.
Wśród rolniczych postulatów znalazły się też takie, których domagają się od dawna konsumenci, czyli żądania wprowadzenia regulacji prawnych, które umożliwią sprzedaż przetworzonych produktów z gospodarstw rolnych i wprowadzenia zakazu upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych.Protest odbywa się przed siedzibą ANR na Wałach Chrobrego w Szczecinie.
Nowości


Archiwum