Produkujemy z troską o przyrodę, 
                  żywimy dbając o ludzkie zdrowie 

Nowe władze oddzialu

08-02-2012

Edyta Jaroszewska-Nowak jest nową przewodniczącą Zachodniopomorskiego Oddziału Stowarzyszenia Ekoland. Taka decyzję podjęto 20 stycznia br. podczas Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Ekolandu Zachodniopomorskiego. Nie jest to jedyna decyzja, jaką podjęto tego dnia.

W trakcie zgromadzenia ustępujący Zarząd oraz Komisja Rewizyjna przedstawiły członkom Stowarzyszenia sprawozdanie ze swojej pracy w minionym okresie. W wyniku głosowania zarówno Zarząd, jak i Komisja Rewizyjna otrzymały jednogłośnie absolutorium.

 Następnie przedstawiono kandydatury do nowych władz. W wyniku głosowania ukonstytuowały się następująco władze Ekolandu Zachodniopomorskiego:

Zarząd Oddziału

Przewodnicząca - Edyta Jaroszewska-Nowak

Wiceprzewodnicząca – Irena Radomska

Skarbnik-Jolanta Ilnicka

Sekretarz-Piotr Woźnicki

członkowie-Angelika Szcześniak, Zofia Banaszek, Bożena Jaszczowska

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca Krystyna Balicka

członkowie-Maria Giluk, Krystyna Hapka

 Nowy Zarząd przedstawił propozycje planu pracy na 2012 r. W bieżącym roku zaplanowano wyjazd do Niemiec na Targi BioFach, Walne Zgromadzenie Członków, spotkanie z konsumentem w Świdwinie, wyjazd studyjny, udzial w Święcie Tradycji i Kultury łowieckiej „Darz Bór” w Połczynie Zdroju, „Święto Dyni” w Zieleniewie, uczestnictwo w targach Agro Pomerania w Barzkowicach oraz tradycyjne już imprezy pod wspólnym hasłem „Drzwi Otwarte” w gospodarstwach członków stowarzyszenia.

 Następnie przyjęto zgłoszone wnioski i uchwały.

 Po zakończeniu części oficjalnej odbyła się tradycyjna degustacja potraw ekologicznych przygotowanych przez członków Stowarzyszenia.

Nowości


Archiwum