Produkujemy z troską o przyrodę, 
                  żywimy dbając o ludzkie zdrowie 

NASZE ŻĄDANIE

04-08-2011

 Żądamy natychmiast respektowania DYREKTYWY 2001/18 i szeroko zakrojonej kontroli istniejących zasiewów(kukurydzy, rzepaku i ziemniaków) pod kątem zawartości GMO.

W żadnym kraju członkowskim UE nie łamie się tak prawa, jak w Polsce. Interpretacja obowiązującej ustawy o GMO z 2001 , w której określa się warunki KAŻDEGO zamierzonego uwolnienia GMO do środowiska, jest zmanipulowana przez ludzi dążących do genetycznego skażenia Polski. Działania tych osób, które zajmują wysokie stanowiska w rządowych resortach odpowiedzialnych za rolnictwo, narażają wszystkich obywateli naszego kraju na utratę zdrowia, mienia i uzależnienie od korporacji.

Wiemy, że jest to celowe działanie zmierzające do wprowadzenia na szeroka skalę GMO do środowiska Polski i stopniową legalizację tego procederu poprzez przyjmowanie aktów prawnych, które na to przyzwalają. Schemat takich działań na przykładzie krajów Ameryki Południowej opisany jest w książce Marie Robin „Świat według Monsanto”

Nowości


Archiwum